TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

Hướng dẫn cộng điểm DW Chiến, Train, săn boss, PK

#1
Vì DW theo dòng phép thuật nên cột sức mạnh Str chỉ cộng đủ để mặc đồ, máu cộng đủ để không bị quái đánh chết, point chủ yếu cộng vào 2 cột năng lượng Ene và nhanh nhẹn Agi

Cộng Điểm DW 10k Point
STR: đủ mặc đồ
AGI: từ 800 point tới 4000 point
VIT: 500 point
ENE: tất cả số point còn lại


Cộng Điểm DW 15k Point
STR: đủ mặc đồ
AGI: từ 4000 point tới 5500 point
VIT: 1000 point
ENE: tất cả số point còn lại


Cộng Điểm DW 30k Point
STR: đủ mặc đồ
AGI: 7000 point
VIT: 4000 point
ENE: tất cả số point còn lại


Cộng Điểm DW 65k Point
STR: đủ mặc đồ
AGI: 20000 point
VIT: 10000 point
ENE: tất cả số point còn lại

Việc cộng điểm sao cho hợp lý thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và mục đích của bạn. Ví dụ nếu DW chỉ train và săn boss thì lượng point cộng vào máu chỉ cần cộng vừa đủ để không bị quái one hit. Còn khi PK thì phải cộng nhiều hơn vào máu.
[Image: AccAe6r.gif]
Reply
#2
Master thì sao
ReplyUsers browsing this thread: 1 Guest(s)