TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

Giới thiệu sơ lược về Chaos MU

#1
Phiên bản Chaos MU tập trung cày cuốc săn boss.
- Hệ Thống Boss phân tranh với nhiều phần thưởng giá trị.
- Các set đồ phân cấp bán trong shop. Anh em có thể săn boss để mua trang bị.
-Hệ thống Chaos Mix cho phép chế tạo cánh từ cấp 4 đến cấp 15.
- Trang bị đa dạng chia làm nhiều cấp độ khác nhau, vũ khí rồng có 10 cấp độ cho từng class.
- Hệ thống bot cộng hưởng hỗ trợ kết hợp các trang bị anh em săn boss với nhau để có trang bị với dòng cao cấp hơn. Ví dụ: Trang bị không luck 4% gst + trang bị có luck 5% pst thành công sẽ ra trang bị luck 4 5%.
- Hệ thống đồ boss 5 bậc mang lại sức mạnh tuyệt đối và chỉ số khác biệt dành cho anh em đam mê cảm giác mạnh. Giờ đây có thể farm Phôi đồ boss tại map Trent. Sau khi có phôi boss có thể tới Goblin để ép ra trang bị boss. Trang bị boss bao gồm 5 cấp độ với giá trị sức mạnh tăng dần có thể cường hóa tại goblin để lên bậc tiếp theo.
-Cày ngọc các loại tại map Grana.
Reply
#2
(11-14-2023, 06:31 PM)Game Master Wrote: Phiên bản Chaos MU tập trung cày cuốc săn boss.
- Hệ Thống Boss phân tranh với nhiều phần thưởng giá trị.
- Các set đồ phân cấp bán trong shop. Anh em có thể săn boss để mua trang bị.
-Hệ thống Chaos Mix cho phép chế tạo cánh từ cấp 4 đến cấp 15.
- Trang bị đa dạng chia làm nhiều cấp độ khác nhau, vũ khí rồng có 10 cấp độ cho từng class.
- Hệ thống bot cộng hưởng hỗ trợ kết hợp các trang bị anh em săn boss với nhau để có trang bị với dòng cao cấp hơn. Ví dụ: Trang bị không luck 4% gst + trang bị có luck 5% pst thành công sẽ ra trang bị luck 4 5%.
- Hệ thống đồ boss 5 bậc mang lại sức mạnh tuyệt đối và chỉ số khác biệt dành cho anh em đam mê cảm giác mạnh. Giờ đây có thể farm Phôi đồ boss tại map Trent. Sau khi có phôi boss có thể tới Goblin để ép ra trang bị boss. Trang bị boss bao gồm 5 cấp độ với giá trị sức mạnh tăng dần có thể cường hóa tại goblin để lên bậc tiếp theo.
-Cày ngọc các loại tại map Grana.

Hình ảnh cụ thể k có à admin hệ thống boss nữa
Reply
#3
(11-14-2023, 06:31 PM)Game Master Wrote: Phiên bản Chaos MU tập trung cày cuốc săn boss.
- Hệ Thống Boss phân tranh với nhiều phần thưởng giá trị.
- Các set đồ phân cấp bán trong shop. Anh em có thể săn boss để mua trang bị.
-Hệ thống Chaos Mix cho phép chế tạo cánh từ cấp 4 đến cấp 15.
- Trang bị đa dạng chia làm nhiều cấp độ khác nhau, vũ khí rồng có 10 cấp độ cho từng class.
- Hệ thống bot cộng hưởng hỗ trợ kết hợp các trang bị anh em săn boss với nhau để có trang bị với dòng cao cấp hơn. Ví dụ: Trang bị không luck 4% gst + trang bị có luck 5% pst thành công sẽ ra trang bị luck 4 5%.
- Hệ thống đồ boss 5 bậc mang lại sức mạnh tuyệt đối và chỉ số khác biệt dành cho anh em đam mê cảm giác mạnh. Giờ đây có thể farm Phôi đồ boss tại map Trent. Sau khi có phôi boss có thể tới Goblin để ép ra trang bị boss. Trang bị boss bao gồm 5 cấp độ với giá trị sức mạnh tăng dần có thể cường hóa tại goblin để lên bậc tiếp theo.
-Cày ngọc các loại tại map Grana.

DW created the character without WING
ReplyUsers browsing this thread: 2 Guest(s)