TEAM to

Connect with users all around the world

CREATE ACCOUNT LOG IN

Cập Nhật Chaos MU

#1
SV Chaos MU chính thức hoạt động trở lại. Đã sửa xong lỗi không thể đăng nhập.

- Hệ thống đồ boss 5 bậc mang lại sức mạnh tuyệt đối và chỉ số khác biệt dành cho anh em đam mê cảm giác mạnh. Giờ đây có thể farm Phôi đồ boss tại map Trent. Sau khi có phôi boss có thể tới Goblin để ép ra trang bị boss. Trang bị boss bao gồm 5 cấp độ với giá trị sức mạnh tăng dần có thể cường hóa tại goblin để lên bậc tiếp theo.
[Image: x6KVEI0.png]
-Tính năng vũ khí Boss và Cường hóa pet sẽ có trong bản cập nhật tiếp theo.
Reply
#2
maps boss phân tranh thì tắt hộ cái bãi quái cái , đánh mà bực vãi luôn
Reply
#3
1 Vài góp ý cho Admin
Bãi quái Admin làm rất là ẩu , k phân chia đc bãi nào cấp độ bao nhiêu , và hình dạng quái chả khác mẹ gì cái MU Undawn ? vậy liệu ng chơi có cảm thấy an toàn ko ??? hay là 1 sự coppy paster ẩu từ MU này sang MU Khác
Bây giờ Level khá thấp và point ít nhưng bãi quái và treo đc auto off chỉ đc vài máp cơ bản , mà những máp đó train chắc ko yên ổn đc , có những máp chả ai train nhưng lại đéo k cho auto off
Và bây giờ chúng tôi muốn train Wc thì phải train ở đâu ? hay là phải lên mỗi cái map Barrack train để gianh trành và năn nỉ guild Pink xin train ?
Chỉ tập trung vào cốt lõi nhưng k tập trung vào phần chính
Reply
#4
(11-16-2023, 05:40 AM)Midou Wrote: 1 Vài góp ý cho Admin
Bãi quái Admin làm rất là ẩu , k phân chia đc bãi nào cấp độ bao nhiêu , và hình dạng quái chả khác mẹ gì cái MU Undawn ? vậy liệu ng chơi có cảm thấy an toàn ko ??? hay là 1 sự coppy paster ẩu từ MU này sang MU Khác
Bây giờ Level khá thấp và point ít nhưng bãi quái và treo đc auto off chỉ đc vài máp cơ bản , mà những máp đó train chắc ko yên ổn đc , có những máp chả ai train nhưng lại đéo k cho auto off
Và bây giờ chúng tôi muốn train Wc thì phải train ở đâu ? hay là phải lên mỗi cái map Barrack train để gianh trành và năn nỉ guild Pink xin train ?
Chỉ tập trung vào cốt lõi nhưng k tập trung vào phần chính

10 điểmmmm
Reply
#5
(11-16-2023, 05:40 AM)Midou Wrote: 1 Vài góp ý cho Admin
Bãi quái Admin làm rất là ẩu , k phân chia đc bãi nào cấp độ bao nhiêu , và hình dạng quái chả khác mẹ gì cái MU Undawn ? vậy liệu ng chơi có cảm thấy an toàn ko ??? hay là 1 sự coppy paster ẩu từ MU này sang MU Khác
Bây giờ Level khá thấp và point ít nhưng bãi quái và treo đc auto off chỉ đc vài máp cơ bản , mà những máp đó train chắc ko yên ổn đc , có những máp chả ai train nhưng lại đéo k cho auto off
Và bây giờ chúng tôi muốn train Wc thì phải train ở đâu ? hay là phải lên mỗi cái map Barrack train để gianh trành và năn nỉ guild Pink xin train ?
Chỉ tập trung vào cốt lõi nhưng k tập trung vào phần chính

Hình dạng đã ko nói =)) còn thả mấy cái con đánh choáng , đánh băng , tầm này mời Admin lên Velia train xem =)))
Reply
#6
[Image: 7FUkIep.png]
Lỗi ??
Reply
#7
Liệu đồ PRI có đáng để đầu tư ko ?
Reply
#8
(11-16-2023, 05:40 AM)Midou Wrote: 1 Vài góp ý cho Admin
Bãi quái Admin làm rất là ẩu , k phân chia đc bãi nào cấp độ bao nhiêu , và hình dạng quái chả khác mẹ gì cái MU Undawn ? vậy liệu ng chơi có cảm thấy an toàn ko ??? hay là 1 sự coppy paster ẩu từ MU này sang MU Khác
Bây giờ Level khá thấp và point ít nhưng bãi quái và treo đc auto off chỉ đc vài máp cơ bản , mà những máp đó train chắc ko yên ổn đc , có những máp chả ai train nhưng lại đéo k cho auto off
Và bây giờ chúng tôi muốn train Wc thì phải train ở đâu ? hay là phải lên mỗi cái map Barrack train để gianh trành và năn nỉ guild Pink xin train ?
Chỉ tập trung vào cốt lõi nhưng k tập trung vào phần chính

ok mình sẽ sửa vào bản cập nhật tới
Reply
#9
Lỗi Boss Ngưu Ma Vương
[Image: AccAe6r.gif]
Reply
#10
(11-16-2023, 08:32 AM)175Hz Timm Wrote: Lỗi Boss Ngưu Ma Vương

mình sẽ fix move trong bản cập nhật tới. Cảm ơn bạn đã đóng góp
ReplyUsers browsing this thread: 1 Guest(s)